Regulamin Współzawodnictwa o Puchar

Jeśli chcesz biegać,
przebiegnij kilometr...
Jeśli chcesz zmienić
swoje życie,
przebiegnij maraton.

Emil Zatopek

Nysa

Sobota   06 Styczeń 2018   18:04:37

 START Puchar NB Regulamin Współzawodnictwa o Puchar

Regulamin Współzawodnictwa o Puchar

 Autor: Tomasz Kołodziej Środa,  04 Kwiecień 2012,  23:10 Odsłon: 3987 Drukuj 
 1. Współzawodnictwo o Puchar "NysaBiegacz Roku ...." ma na celu zacieśnienie wzajemnych pozytywnych relacji wśród uczestników akcji (członków grupy biegowej) Nysa Biega.
 2. Współzawodnictwo odbywać się będzie corocznie (począwszy od roku 2012) i obejmować będzie okres całego danego roku kalendarzowego.
 3. Współzawodnictwo prowadzone będzie odrębnie w kategorii Kobiet i Mężczyzn.
 4. Ewentualne zmiany regulaminu wchodzą z mocą obowiązującą od następnej edycji.
 5. W klasyfikacji uwzględniani są wyłącznie uczestnicy akcji Nysa Biega tzn. osoby, których sylwetki umieszczone są na stronie nysabiega.pl w zakładce "zawodnicy".
 6. W przypadku zgłoszenia akcesu osób do akcji Nysa Biega w trakcie trwania danej edycji, uczestniczą one w rywalizacji od momentu przystąpienia do grupy biegowej do zakończenia danej edycji.
 7. Klasyfikacja obejmuje starty w imprezach biegowych w danym roku kalendarzowym, tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 8. Imprezami biegowymi są wszelkie zawody biegowe zorganizowane w tzw. formule otwartej (uwaga: dopuszczalne mogą być ograniczenia wiekowe lub ilościowe). Informacja o tych imprezach winna być ogólnie dostępna. Uwaga: do klasyfikacji nie będą wliczane: Nordic Walking, biegi narciarskie, pływanie, rower, rolki, nartorolki, itp.
 9. W klasyfikacji liczona jest suma kilometrów pokonanych podczas udziału w zawodach (kilometry startowe) biegowych. W przypadku równej liczby kilometrów, zawodnicy zajmują miejsca ex equo.
 10. Aby udział w imprezie startowej został członkowi grupy biegowej zaliczony do klasyfikacji, powinien on:.
  a) dokonać zgłoszenia do udziału w zawodach jako członek Nysa Biega;
  b) ukończyć zawody, co powinno być potwierdzone sklasyfikowaniem zawodnika w komunikacie końcowym, wystawionym przez organizatora imprezy;
  c) zgłosić swoje starty z danej imprezy w ciągu dwóch tygodni od daty startu do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie klasyfikacji pocztą elektroniczną na adres: . Celem weryfikacji zalecane jest (nie jest to bezwzględny obowiązek) podanie linku do wyników z zawodów. Zgłoszenie polega na przesłaniu na powyższy adres relacji z danej imprezy biegowej zawierającej m.in.: nazwę biegu, dystans, miejscowość, datę, wyniki (zajęte miejsce, osiągnięty czas), zalecane - zdjęcia z imprezy. W przypadku startu kilku osób, zgłoszenia dokonuje (relację przysyła) jedna wytypowana przez grupę osoba.
  d) tylko starty zgłoszone w ww. terminie będą brane do klasyfikacji.
 11. "NysaBiegaczem Roku ...." zostanie ten członek grupy biegowejNysa Biega, który uzbiera największą sumaryczną ilość kilometrów startowych.
 12. Klasyfikacja będzie prowadzona przez Tomasza Kołodzieja. Dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej Nysa Biega (nysabiega.pl). Klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco i zamieszczona na ww. stronie internetowej.
 13. Za I miejsca w klasyfikacji, oddzielnie w kategorii dla Kobiet i Mężczyzn, przewidziano Puchary "NysaBiegacz Roku ...." (nagrody przechodnie) oraz miniaturki pucharów i dyplomy. Nie wyklucza się dalszych nagród, zależnie od możliwości finansowych grupy biegowej.
 14. Wręczenie nagród odbywać się będzie każdorazowo w m-cu styczniu na otwartym spotkaniu członków grupy biegowej Nysa Biega. Informacja o terminie i miejscu spotkań będzie zamieszczana z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na stronie Nysa Biega.
 15. Interpretacja niniejszego regulaminu, rozstrzyganie ewentualnych kwestii spornych przysługuje wyłącznie organizatorowi Współzawodnictwa.

Mapa serwisuNewsletterKontaktFormularz kontaktowyPolityka prywatności

Regulamin Współzawodnictwa o Puchar

© 01-01-2009 Hinosz!